Bàn trang điểm đẹp thiết kế nhỏ gọn GBĐ-21

4,850,000