Bàn trang điểm đẹp kiểu dáng nhỏ gọn GBĐ-30

4,800,000