Bàn học sinh tiểu học bằng gỗ công nghiệp GBH-24

5,500,000