Bàn học sinh bằng gỗ phong cách hiện đại GBH-23

5,800,000