Bàn trang điểm gỗ đẹp phong cách hiện đại GBĐ-23

3,200,000